Zveza kulturnih društev Krško
ZKD KrškoZadnje novice:


Nacionalni program za kulturo 2018 - 2025

V pripravi je Nacionalni program za kulturo 2018 - 2025, ki je (bo) kot takšen pomemben tudi za... Več...

Prejemniki priznanj in Prešernovih plaket

Več...

Zapisnik zbora članov

Več...

Teden ljubiteljske kulture

SPOŠTOVANE PREDSTAVNICE IN PREDSTAVNIKI KULTURNIH DRUŠTEV IN ZVEZ Slovenija se s Tednom... Več...

Zbor članov ZKD

Več...

Slavnostna akademija ob 50-letnici delovanja

Slavnostna akademija je izzvenela v izredno domoljubnem tonu. Slavnostni govornik g. Joško Kovačič je v svojem ovoru na izredno duhovit način povdaril, kako se koroški Slovenci skozi zgodovino neprenehno borijo za ohranitev narodne identitete.

slika 1 utrinka


slika 2 utrinka


Tudi ostali govorniki

župan g. Franci Bogovič

slika 3 utrinka


poslanec v državnem zboru g. Stane Pajk

slika 4 utrinka


direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti g. Igor Teršar

slika 5 utrinka


in predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije g. Igor Šimac

slika 6 utrinka


so v svojih razmišljanjih povdarili pomen kuture za ohranjanje narodove zavesti in apelirali na zbrane, da je potrebno z lastnim zgledom in povdarjanje vzgajati mlade v domoljubnem duhu.


slika 7 utrinka


Kulturni del programa je dopolnil Oktet Suha iz Pliberka.

slika 8 utrinka


Predsednik Samo Hajtnik je ob tej priložnosti prejel srebrno medaljo ZKD Slovenije s praporcem ob 50 letnici delovanja.

slika 9 utrinka


Prireditve se je udeležilo 117 obiskovalcev, razveseljivo pa je dejstvo, da je večina prisotnih iz vrst kulturnikov.

Ob tej priložnosti se je predsednik ZKD Krško, Samo Hajtnik zahvalil vsem dosedanjim predsednikom ZKD, ki so bili:

Matko Matjan
Adolf Moškon
Vladimir Vogrinc
Mirko Avsenak
Franci Černelič
Janez Avsenak

(foto: Robert Gajšek)